IMG-20170904-WA0056

Travesses de vies ferroviàries (Osona)

Octubre 2017

L’obra de portada d’aigua en alta als municipis d’Osona Nord, per part d’Aigües d’Osona i el Consell Comarcal d’Osona, incorporava l’estesa de nova infraestructura per a telecomunicacions de banda ampla per cablejat. Fent ús de les nostres solucions i productes s’ha pogut donar continuïtat al tri-tub aprofitant la nova canalització d’aigua, per salvar dues travesses de vies ferroviàries.

L’aplicació ha sigut possible gràcies a la col·laboració amb Colomer-Rifà, Constructora de Calaf i FIBRAIGUA.

Els municipis

Borgonyà és una entitat de població i antiga colònia tèxtil del municipi de Sant Vicenç de Torelló, a la comarca d’Osona. Aquest nucli de 347 habitants, proper a la carretera de Barcelona a Puigcerdà, s’enllaça amb la colònia Vila-seca i Torelló.

La Colònia Vila-seca és una colònia tèxtil del municipi de Sant Vicenç de Torelló inclosa en l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

El client

Calaf Constructora va ser fundada l’any 1964 a Calaf (Barcelona). És una empresa familiar amb una trajectòria de més de cinquanta anys i sis generacions relacionades amb el món de la construcció.

Empresa vinculada al territori, compromesa amb el medi ambient i la qualitat en l’execució, amb una forta aposta tecnològica en tots els seus projectes. Més info aquí.

La problemàtica

L’obra de portada d’aigua en alta als municipis d’Osona Nord, per part d’Aigües d’Osona i el Consell Comarcal d’Osona, incorporava l’estesa de nova infraestructura per a telecomunicacions, en concret per allotjar cablejat de fibra òptica.

Aprofitant la solució constructiva de la rasa emprada per soterrar la nova infraestructura hidràulica, s’ha allotjat un tri-tub al llarg de tot el desplegament de la canalització.

La problemàtica apareix quan s’han de creuar infraestructures crítiques que requereixen de perforacions dirigides. La perforació dirigida és una solució constructiva en l’obra civil, àmpliament estesa i emprada però que comporta un important impacte econòmic.

Per tant, si bé a nivell tècnic era possible emprar la mateixa tècnica que per l’estesa de canalització d’aigua per allotjar el nou canal per a telecomunicacions. A nivell econòmic i de durada dels treballs la despesa era massa elevada.

La solució

El Consell Comarcal i els propis Ajuntaments com a promotors de l’obra, i titulars de la nova infraestructura (tant d’aigua com de telecomunicacions) en procés de desplegament. Consideraren oportú, a petició de l’enginyeria i constructora, usar de forma puntual, uns 200 metres en total, la solució “pipe-in-a-pipe” per realitzar els dos creuaments de la xarxa ferroviària.

Fent servir el producte Atlantis Hydrotec MHD-series s’ha aconseguit instal·lar un conducte de 10mm de diàmetre exterior i 6mm interior, fabricat amb polietilè d’alta densitat, dins de la canalització existent de polietilè de 180mm.

En el cas de la travessa de Borgonyà s’ha optat per donar continuïtat amb un monotub, mentre que a Vila-seca donar continuïtat al tri-tub amb tres monoductes independents. En total i aproximadament, es tracta d’una estesa de l’ordre de 200 metres x 4 nous conductes.

Aquesta aplicació mostra la perfecta convivència i integració entre desplegaments de nova canalització existent d’aigua i les telecomunicacions, en desplegaments interurbans. Així, salvar aquelles infraestructures crítiques -com rius, carreteres, xarxes ferroviàries o d’altres-  és possible amb una solució constructiva equivalent a la perforació dirigida però amb un temps de instal·lació i costos extremadament continguts, amb un mínim impacte d’ocupació de l’espai públic durant el seu desplegament i garantint la robustesa post-instal·lació.

Les nostres solucions suposen un canvi de paradigma en la construcció i gestió de infraestructures. Des de la racionalització de les infraestructures existents, o noves, i la compartició d’un mateix canal per a diferents serveis. Garantint la seguretat, en benefici de la sostenibilitat i la mitigació de l’impacte mediambiental, civil i vers l’entorn.

A continuació, adjuntem una galeria d’imatges d’aquestes aplicacions.