unnamed (1)

Finalització de la primera fase de connexió d’usuaris finals a Granollers de la Plana

Abril 2017

La setmana passada es realitzaren les darreres connexions d’usuaris finals a la zona de Granollers de la Plana, així tanquem la primera fase de connexions per la distribució final fins a les cases i/o granges emprant el producte M-series, gràcies a les sinergies amb l’operador local Goufone Telecom.

El repte en aquesta zona, i fàcilment extrapolable a d’altres zones rurals, era el de cobrir grans distàncies en la distribució final de les connexions FTTH. La majoria de connexions realitzades es trobaven en unes distàncies compreses entre els 200m i els 1.000m, per tant cobrir aquest desplegaments amb metodologies tradicional esdevenia tècnica i, especialment, econòmicament inviable.

 

La solució

La connexions s’han realitzat fent servir les canalitzacions d’aigua potable existents, gràcies al producte patentat esmentat anteriorment. Aquesta solució empra un conjunts d’accessoris que permeten introduir un microducte -monoducte de 5mm de diàmetre exterior de polietilè d’alta densitat- per dins les canalitzacions existents, quan aquestes tenen un diàmetre superior als 25mm. Tots els materials i producte estan aprovats internacionalment pel seu ús en canalitzacions d’aigua potable de consum humà, i no tenen un impacte significant amb el règim hidràulic de la xarxa de subministrament.

Aquest producte permet una instal·lació molt ràpida, a un cost molt reduït. Fent viable tècnica i econòmicament desplegament que no ho serien.

 

L’exemple: Un cas pràctic real

Aquesta connexió tenia que creuar un camp cultivat, dos cruament de pistes pavimentades i un pont. En total tenia una longitud aproximada de 500 metres, compresos en dos trams:

  • Primer tram de 300m emprant una canonada de 75mm de polietilè. Corresponent a la distribució final, i que enllaçava amb una arqueta pròxima del desplegament troncal inicial.
  • Segon tram de 200m emprant una canonada de 32mm de polietilè. Corresponent a l’escomesa privada després de comptador.

Per a la instal·lació s’ha emprat la tècnica del bufat d’esponja, en la qual es combina la pressió de l’aigua i de l’aire comprimit, actuant com a pistó, per realitzar la instal·lació directa del microducte.

A continuació, adjuntem una galeria d’imatges d’aquest cas significatiu.